733 152 376
Minská 8 616 0 Brno, IČO: 074 96 770

Ventilátory a chladiče

Chladící systémy jsou nezbytné pro chod mnoha zařízení a strojů. Je to dáno tím, že generují odpadní teplo se kterým je nutno počítat již při návrhu zařízení.

Ve spolupráci s firmou Elektrosil GmbH jsme vám schopni nabídnout řešení ať je vaším cílem vyšší výkon nebo prostě jen větší komfort finálního uživatele. Využíváme mnohaletých technických zkušeností a knowhow v tomto segmentu a navrhuje řešení v různých segmentech průmyslu a výroby.

Pro specifikovaný návrh jsme schopni zajistit hlukové, fluidní nebo termální simulace. Ve finální výrobku jsme schopni změřit průtok vzduchu, nebo vytvořit měření v klimatizované komoře.