733 152 376
Minská 8 616 0 Brno, IČO: 074 96 770

ALU sendvičové panely

Od počátku existence firmy jsme navázali spolupráci s výrobcem hliníkových sendvičových profilů. Ty se skládají z vnitřní části, která je tvořena hliníkovou voštinou o různé velikosti oka (9 až 25 mm) šestiúhelníku. Voštinu si můžete představit jako včelí plást. Povrch sendviče je opatřen hliníkovým plechem o definované šířce. Ten může být potáhnut pohledovým materiálem dle specifikace zákazníka. Díky tomuto řešení vznikají desky, které jsou v porovnání s jinými typy lehčí ovšem robustnější. Mají výbornou rovinatost a tuhost v prohybu.

Panely lze dále uzpůsobovat zákaznickému řešení. Lze do nich vrtat otvory, nebo v přípravě panelu do něj vkládat fixační prvky. Zákazník tak nachází materiál vhodný do různých segmentů výroby, ať se jedná o stavebnictví, dopravu nebo průmyslová výroba strojů.

Pro bližší informace o sendvičových panelech a voštinách nás kontaktujte.