733 152 376
Minská 8 616 0 Brno, IČO: 074 96 770

O společnosti

Společnost ANPETRADE s.r.o. byla založena v září roku 2018. Vznikla na základě požadavku oddělit portfolio zákazníků dle jejich výrobního portfolia. Právě zaměření na zákazníka je hnacím motorem firmy. Nesnažíme se nabídnout pouze součástku, ale řešení. To se skládá dost často z různých komponent, kdy do celku přistupují i specifické zákaznické požadavky na změny oproti standardnímu výrobku. Tyto úpravy jsme schopni zákazníkovi nabídnout díky kooperaci s dalšími firmami, které se specializují na určitý segment trhu, výroby.

Firma kooperuje s dalšími majetkově provázanými subjekty. Především s firmou MTV3Art s.r.o., kdy využívá již zaběhnutých distribučních kanálů. Díky tomuto spojení je schopna pružně reagovat na potřeby zákazníka.